Hội đồng nhân dân thị trấn Thạch Hà tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường)
HĐND thị trấn đã thông qua nghị quyết việc sáp nhập đơn vị hành chính giữa xã Thạch Thanh với thị trấn Thạch Hà.
Hội đồng nhân dân thị trấn Thạch Hà tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường)

Chiều nay 29 tháng 9 năm 2019, Hội đồng nhân dân thị trấn Thạch Hà (khóa XIX), nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp bất thường) để thông qua phương án sáp nhập xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Thạch Hà

Về tham dự chỉ đạo và giám sát có đồng chí Lê Văn Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy – Trưởng đoàn công tác số 2 của BTV huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Duy - ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Đại biểu HĐND huyện khóa XIX – Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà cùng các đồng chí trong ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy; lãnh đạo UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể; các vị Đại biểu HĐND thị trấn Thạch Hà khóa XIX. Kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn Thạch Hà tập trung xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Duy - ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Đại biểu HĐND huyện khóa XIX – Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà

Nghe UBND báo cáo phương án sáp nhập đơn vị hành chính thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Thanh; báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn thị trấn Thạch Hà; Xem xét tờ trình của Ủy ban nhân dân về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Thanh.

 

Ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà

Đồng chí Lê Văn Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy

Kỳ họp thứ 8 HĐND đã nghe phát biểu quán triệt, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Duy Bí thư  Đảng ủy thị trấn Thạch Hà và nhiều ý kiến phát biểu thảo luận về nội dung nêu trên.

Bà Hoàng Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Thạch Hà

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã thông qua nghị quyết và biểu quyết với tỷ lệ 100% về việc  sáp nhập đơn vị hành chính giữa xã Thạch Thanh với thị trấn Thạch Hà.

Đại biểu HĐND thị trấn Thạch Hà biểu quyết tán thành cao 100% Đề án sáp nhập đơn vị hành chính

thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Thanh

 

 

Tác giả: Phan Gơ - Nguồn: Ban biên tập