UBND Thị trấn Thạch Hà

Tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà

Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh